Política de Privacidad

ACORD DE PRIVACITAT
INFORMACIÓ BÀSICA I ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
1. IDENTIFICACIÓ
• Titular: APARTAMENTS LA PEGUERA, S.L.
• NIF: B62900246
• Domicili social: Disseminat La Farga, s / n, 25528 Boí (lleida)
• Dades registrals: Inscrita al Reg.Mercantil de Barcelona, ​​Tom 34726, Foli 47, Full B 247.995 2002.06.04. Números de Registre de Turisme de la Generalitat de Catalunya. HUTL-000015, HUTL-000034, HUTL-000035, HUTL-000042 HUTL-000.423 HUTL-000.424, HUTL-000.425, HUTL-000426, HUTL-000427.
• Correu electrònic: info@lapeguera.com
2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT
Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat sobre la forma en què Apartaments La Peguera recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web www.lapeguera.com, així com els propis de la seva connexió i navegació a través del lloc web (en endavant, la “navegació”) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a Apartaments la Peguera mitjançant el Contracte d’Allotjament o qualsevol altre mitjà habilitat.
L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals, o els de tercers, a Apartaments La Peguera.
3. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.
Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del lloc web d’Apartaments La Peguera són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre les mateixes.
4. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ APARTAMENTS LA PEGUERA LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?
En funció de les sol·licituds de l’Usuari, les dades personals recollides seran tractades per Apartaments La Peguera acord amb les següents finalitats:

• Gestionar les reserves efectuades, incloent la gestió del pagament (si escau) i la gestió de les seves peticions i preferències.
• Gestionar la subscripció a la newsletter i posterior remissió de la mateixa.
• Gestionar les seves sol·licituds de contacte amb Apartaments La Peguera a través dels canals disposats per a això.
• Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de Apartaments La Peguera, per mitjans electrònics i / o convencionals, en els casos en què l’Usuari així ho consenti expressament.
• Gestionar la prestació del servei d’allotjament contractat, així com els serveis addicionals a estada.
• Gestionar la realització d’enquestes i / o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per Apartaments La Peguera i / o a la percepció de la seva imatge com a companyia.

Les dades de l’Usuari seran conservades durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat o fins que l’Usuari sol·liciti la seva baixa a Apartaments La Peguera, s’oposi o revoqui el seu consentiment.
5. QUÈ DADES DE L’USUARI TRACTARÀ APARTAMENTS LA PEGUERA?
Apartaments La Peguera podrà tractar les següents categories de dades, en funció de la sol·licitud realitzada per l’Usuari:
• Dades identificatives: nom, cognoms
• Dades de contacte: Adreça postal, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic.
• Codis o claus d’identificació de l’Usuari.
• Dades de característiques personals: data de naixement, sexe, nacionalitat.
• Dades de preferències.
• Dades de la targeta, necessaris per a la realització del pagament de la reserva o per garantir la mateixa, així com per pagar l’estada o els serveis associats a aquesta.

En cas de registre i / o accés mitjançant un compte de tercers, Apartaments La Peguera podrà recopilar i accedir a certa informació del perfil de l’Usuari de la xarxa social corresponent, únicament per a fins administratius interns i / o per a les finalitats indicades anteriorment.
En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privadesa, eximint a Apartaments La Peguera de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, Apartaments La Peguera podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

6. Quina és la LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?
Els tractaments de dades necessàries per al compliment de les referides finalitats que necessitin del consentiment de l’Usuari per la seva realització, no es duran a terme sense comptar amb aquest.
Així mateix, en cas que l’Usuari retirés el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
Per revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb Apartaments La Peguera a través dels canals següents: Per mitjà d’un escrit dirigit a APARTAMENTS LA PEGUERA, S.L. , Disseminat La Farga, s / n, 25528 Boí (Lleida) o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça info@lapeguera.com, en ambdós casos amb l’àncora “Protecció de Dades”.
Així mateix, en els casos en què sigui necessari tractar les dades de l’Usuari per al compliment d’una obligació legal o per a l’execució de la relació contractual existent entre Apartaments La Peguera i l’Usuari, el tractament es trobaria legitimat per ser necessari per al compliment d’aquestes finalitats. Per la seva banda, el tractament dut a terme per a la realització d’enquestes i / o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per Apartaments La Peguera i / o a la percepció de la seva imatge com a companyia es realitzarà en base a l’interès legítim del responsable.
7. A QUÈ DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?
No se cediran dades a tercers amb caràcter general, llevat a altres empreses del grup, al Govern de Catalunya, a la Cambra d’Espanya i a altres administracions publiques (ajuntaments, comarques, Diputació Provincial de Lleida, etc.); llevat que hi hagi una obligació legal, o llevat que sigui necessari per a prestar el servei sol·licitat

No es realitzen cessions ni tractaments fora de la UE.
8. RESPONSABILITAT DE L’USUARI
L’Usuari:
• Garanteix que és major d’edat o emancipat legalment si és el cas, plenament capaç, i que les dades que facilita als Apartaments La Peguera són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
• Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Apartaments La Peguera per als fins assenyalats.
• És responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a Apartametns La Peguera o a tercers.

9. COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS
Una de les finalitats per a les quals Apartaments La Peguera tracta les dades de l’Usuari serà per a l’enviament de comunicacions comercials, per mitjans electrònics i / o convencionals, amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris . Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin autoritzat la seva recepció i / o que no hagin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció de les mateixes.
Per dur a terme la tasca anterior, Apartaments La Peguera podrà analitzar les dades obtingudes, a fi d’elaborar perfils d’Usuari que permetin definir amb major detall els productes que puguin resultar del seu interès.
En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de Apartaments La Peguera pot sol·licitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: info@lapeguera.com, així com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes mitjançant l’opció de baixa proporcionada en cadascuna de les comunicacions comercials remeses.

10. EXERCICI DE DRETS
L’Usuari pot enviar un escrit a APARTAMENTS LA PEGUERA, SL, Disseminat La Fargas, s / n, 25528 Boí (Lleida), o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça info@lapeguera.com, en ambdós casos, amb la referència “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat o passaport en vigor, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:
• Revocar els consentiments atorgats.
• Obtenir confirmació sobre si en Apartaments La Peguera s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’Usuari o no.
• Accedir a les seves dades personals.
• Rectificar les dades inexactes o incompletes.
• Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
• Obtenir de Apartaments La Peguera la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
• Obtenir intervenció humana, a expressar el teu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de Apartaments La Peguera.
• Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
11. MESURES DE SEGURETAT
Apartaments La Peguera tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.
Data darrera actualització: 23 de maig de 2018

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies

Medidas Covid-19

A consecuencia del Coronavirus (Covid-19), este alojamiento ha tomado medidas de higiene y seguridad adicionales.